دبیرستان پسرانه دانشگاه هرمزگان
 
En ورود 0

مدیر دبیرستان

مسعود مهرانی
تحصیلات: فوق لیسانس
ایمیل:
تماس: 07633663500
سوابق اجرایی

دبیر دبیرستان دوره دوم متوسطه،معاون دبیرستان دوره دوم متوسطه،مدیر دبیرستان دوره دوم متوسطه،مدیر مرکز پیش دانشگاهی،کارشناس گروه های آموزشی، کارشناس مسئول آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش،معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش،مدیر اداره آموزش و پرورش

شرح وظایف